Personopplysningspolicy

Personopplysningspolicy

1. Introduksjon
Hos Highness Aaberg Design ApS (heretter kalt «Åberg CPH», «oss», vi» og «vår»), bryr vi oss mye om din datasikkerhet og vi jobber derfor kontinuerlig med å forbedre betingelsene for måten dataene dine er. håndteres, behandles og lagres på. I følgende retningslinjer for personopplysninger ("Retningslinjer for personopplysninger") beskriver vi hvordan vi behandler dataene som samles inn når du besøker aaberg-cph.dk, aaberg-cph.se eller aaberg-cph.no ("hjemmesiden") og dataene du sender til oss i dette angitte formålet.

2. Den behandlingsansvarlige
Åberg CPH er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ift formålene beskrevet i personopplysningspolicyen.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, jfr. 6 og underavsnitt derav, eller hvis du har spørsmål om personopplysningspolicyen, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor:

Aaberg Copenhagen ApS
CVR-nr. DK44705893
Søvangsvej 1 1,
2650 Hvidovre
Danmark

E-postadresse: hello@aaberg-cph.dk
Telefonnummer: +45 52 10 04 04

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilke formål de brukes og det rettslige grunnlaget for dette
Hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de behandles avhenger av formålet og situasjonen behandlingen er basert på. Les mer nedenfor om vår behandling i de ulike situasjonene.

3.1 Besøkende på nettstedet

3.1.1 Hvem personopplysningene gjelder (datasubjektet)
Besøkende på nettstedet
3.1.2 Formålet med behandlingen

Formålet er å utarbeide statistikk slik at vi kan analysere hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi derved kan optimere brukeropplevelsen og nettsidens funksjon, forbedre nettsidens løpende sikkerhet, og gi deg forslag til produkter som vi tror du kan være interessert i. inn på nettsiden vår, samt markedsføre produktene våre til deg, inkludert f.eks. via Meta og Google. I tillegg til ovenstående er formålet også å sikre at du kan bruke interaktive funksjoner, som for eksempel vårt kontaktskjema.

3.1.3 Personopplysninger som brukes
Vi samler inn og behandler kun følgende data når vi besøker og samhandler med nettsiden, men uten å oppgi informasjon (f.eks. i forbindelse med bruk av et kontaktskjema. Når du oppgir data i forbindelse med bruk av videre behandling som for eksempel å legge inn en bestilling, vennligst les avsnitt 3.3, 3.4 eller 3.5):
 • Teknisk informasjon (inkludert informasjon om din IP-adresse – inkludert nettverksplassering, datamaskin/enhet, operativsystem, tidssoneinnstillinger og nettleseren du bruker.) Denne informasjonen hentes bl.a. via informasjonskapsler.
 • Informasjon vedr oppførsel og bruk av nettstedet (Vi samler for eksempel informasjon om hvilke produkter du klikker på og legger i handlekurven.)
Hvis du bruker kontaktskjemaet vårt, samler vi også inn følgende personopplysninger:
 • Kontaktinformasjon (navn, e-post, telefonnummer)

• Den angitte meldingen fra deg (Kan f.eks. inneholde opplysninger som bestillingsnr., adresse eller annen informasjon om en bestilling, jf. 3.3.3)

3.1.4
Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger

Grunnlaget for behandlingen er våre legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikkel 6, første ledd bokstav f) eller ditt samtykke (databeskyttelsesforskriften artikkel 6 første ledd bokstav a og informasjonskapselbekendtgørelsen §3). Du kan lese mer om det juridiske grunnlaget for informasjonskapsler i avsnittet 2.2 i vår policy for informasjonskapsler, inkludert direktiv 2019/136/EC).

3.1.5
Oppbevaringsperiode

Vi lagrer data som samles inn om din bruk av nettstedet i opptil 2 år. F.s.v.a. innsamling via informasjonskapsler, se vår policy for informasjonskapsler for de respektive informasjonskapslenes lagringsperiode.

 

3.2 Besøkende på sosiale medier tilhørende Åberg CPH

3.2.1 Hvem personopplysningene gjelder (datasubjektet)

Besøkende på profiler på tredjepartseide sosiale medier tilhørende Åberg CPH.

3.2.2 Formålet med behandlingen

Dersom du besøker våre profiler/sider på sosiale medier (f.eks. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok), er formålet med databehandlingen at du som besøkende skal få en positiv opplevelse når du besøker våre profiler, og at innholdet derfor er relevant. og godt presentert. Til dette er chatterom, kommentarspor og innholdsbaserte forum tilgjengelig og vi ber deg derfor holde en hyggelig og konstruktiv tone når du bruker disse. I tilfelle vi opplever atferd som kan virke støtende, truende, negativ med skadelig hensikt eller andre former for upassende innhold, vil vi fjerne innholdet. I tillegg til førstnevnte er formålet derfor også å behandle informasjon med tanke på å sikre en god og konstruktiv tone på våre profiler. Vær imidlertid oppmerksom på at sosiale medier tilbys og eies av tredjeparter, og vi har derfor ikke full kontroll over våre egne profiler. Informasjonen du velger å dele på disse profilene kan derfor også brukes til andre uavhengige formål enn de som er nevnt i personopplysningspolicyen. Les derfor den respektive leverandørens persondatapolicy for å lære mer om hvordan dataene dine behandles og brukes.

3.2.3 Personopplysninger som brukes
Ifbm. med administrasjon og håndtering av våre sider på sosiale medier, kan vi bruke følgende personopplysninger du har sendt inn til de respektive sosiale mediene:
 • Diverse kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post)
 • Fotografier, opptak, stemmeopptak, grafikk (primært når det gjelder publikasjoner som deles på de respektive sosiale medier)

• Informasjon om digitale interaksjoner, kommentarer og sirkulasjon (f.eks. ved bruk av chat, kommentarfelt, innholdsbaserte fora, oppslagstavler osv. inneholder fotografier, videoer eller annen informasjon som tekst, grafikk eller stemmeopptak.

3.2.4
Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne forfølge vår legitime interesse i å administrere og administrere sidene våre på sosiale medier og tilby deg innhold og tjenester på våre sider, jf. lov 23. mai 2018 nr. 502 (databeskyttelsesloven) § 6 stykker. 1, jf. databeskyttelsesforordningen (2016/679) artikkel 6, ledd 1, bokstav f.

3.2.5
Oppbevaringsperiode

Siden aktiviteten og behandlingen av dataene dine skjer på en tredjepartsplattform, vennligst les personopplysningspolicyen fra leverandøren av de respektive sosiale mediene.

 

3.3 Besøkende på nettstedet som legger inn en bestilling

3.3.1 Hvem personopplysningene gjelder (datasubjektet)
Besøkende på nettstedet som legger inn en bestilling.
3.3.2 Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er administrasjon og forvaltning av vårt kommersielle forhold, levering, behandling og utsendelse av din bestilling, forbedring av våre tjenester og nettstedet generelt, inkludert optimalisering av brukeropplevelsen og tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til deg.

3.3.3 Personopplysninger som brukes
 • Diverse kontaktinformasjon (fornavn, etternavn, adresse, e-post og telefonnummer)
 • Eventuell geografisk informasjon (inkludert land, leveringsadresse og/eller valg av hentested)
 • Muligens. Logg inn og passord for nettstedet
 • Teknisk informasjon (jf. 3.1.3)
  • Minimal betalingsinformasjon (Vi behandler og er aldri i besittelse av hele omfanget av kort- eller betalingsinformasjonen din)

  • Informasjon om bestillingen (f.eks. ordreinnhold, valgt leveringsmetode, returnert innhold, kjøpstidspunkt)
3.3.4
Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger

Levering, håndtering og utsendelse av din bestilling, jf. lov 23. mai 2018 nr. 502 (personvernloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen (2016/679) artikkel 6, ledd 1, bokstav b.

3.3.5
Oppbevaringsperiode

Informasjon knyttet til bestillingen din vil generelt bli slettet 2 år etter at bestillingen ble lagt inn. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid dersom vi er legitimt påkrevd, f.eks. når du etablerer eller forsvarer rettskrav eller oppfyller juridiske krav. Regnskapsmateriell oppbevares i 5 år til utgangen av vårt regnskapsår for å oppfylle kravene i bokføringsloven, jf. lov 24.05.2022 nr. 700 (bokføringsloven) § 12 første ledd.3.4 Mottakere av nyhetsbrev

3.4.1 Hvem personopplysningene gjelder (datasubjektet)
Besøkende på nettstedet eller som melder seg på vårt nyhetsbrev på annen måte.
3.4.2 Formålet med behandlingen

Formålet er å sende nyhetsbrev du har samtykket til å motta og tilpasse kommunikasjon og markedsføring til deg. Vær oppmerksom på at dine data kan behandles parallelt, jf. et av de andre registrerte dersom påmeldingen til vårt nyhetsbrev f.eks. foregår iht legge inn en bestilling (seksjon 3.3) eller på et sosialt medium (avsnitt 3.2).

3.4.3 Personopplysninger som brukes
 • Kontaktinformasjon (Fornavn, evt. etternavn og e-post)
 • Fødselsdato
3.4.4
Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger

For å kunne dokumentere overholdelse av rettslige forpliktelser, herunder markedsføringsloven jf. lov 23. mai 2018 nr. 502 (personvernloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen (2016/679) artikkel 6, ledd 1, bokstav c.

Overhold vår legitime interesse i å levere det forespurte materialet p.b.a. samtykke til å motta nyhetsbrevet. jf. lov 23. mai 2018 nr. 502 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen (2016/679) artikkel 6, ledd 1, bokstav f.

Ifbm. nyhetsbrevregistrering, sikrer vi at vi har mottatt ditt uttrykkelige og frivillige samtykke til å motta ovennevnte, jf. lov 23. mai 2018 nr. 502 (personvernloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen (2016/679) artikkel 6, ledd 1 bokstav a. og markedsføringsloven § 10.

3.4.5
Oppbevaringsperiode

Informasjon som samles inn når du melder deg på vårt nyhetsbrev, slettes når samtykket ditt trekkes tilbake, med mindre vi har annet grunnlag for å behandle opplysningene. Vi kan imidlertid lagre dokumentasjon for ditt samtykke i 2 år etter siste sending vedrørende vår dokumentasjon på at vi hadde gyldig samtykke til å sende deg markedsføring.

 

4. Andre formål med behandlingen
I tillegg til formålene som informasjon er innhentet eller gitt i forbindelse med, som beskrevet ovenfor, kan vi behandle den samme informasjonen med det formål å overholde lover om drift av et selskap, oppfyllelse av informasjon, rapportering eller andre forpliktelser som vi er underlagt gjeldende lover og regler, jf. lov 23. mai 2018 nr. 502 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen (2016/679) artikkel 6, ledd 1, bokstav c.
5. Utlevering av informasjon og bruk av underbehandlere


5.1 Generelle sikkerhetstiltak ved bruk av underbehandlere
Vi samarbeider med en rekke andre selskaper, bl.a. IT-systemer, digital infrastruktur, logistikkbedrifter og sosiale medietjenester som lagrer og behandler data. Alle selskaper som er nevnt her er databehandlere, og i henhold til våre instruksjoner behandler de data som vi er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt taushetsplikt om dette. Ved overføring av personopplysninger til et tredjeland sikrer vi på forhånd at overføring av personopplysninger skjer på en måte som utgjør en tilstrekkelig garanti for at personopplysningene er beskyttet, bl.a. ved å bruke standard kontraktsbestemmelser om databeskyttelse kalt Data Protection Agreements (DPAs), eller ved å bruke databehandlere i land godkjent av EU-kommisjonen som trygge tredjeland, f.eks. Canada, som er underlagt den kanadiske databeskyttelseslovgivningen (PIPED ACT) eller USA, som er underlagt Privacy Shield-avtalen mellom EU-kommisjonen og USA.

Ved besøk på en av våre profiler på sosiale medier, jf. 3.2, deles dine personopplysninger med leverandøren av det gitte sosiale mediet. Vi kan i noen tilfeller dele dine personopplysninger med tredjeparter som forretningspartnere, leverandører og andre relevante partnere. Vi sørger til enhver tid for tilstrekkelige sikkerhetstiltak jf. 5.1.

I forbindelse med bestilling jf. 3.3 videreformidler vi opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrespesifikk informasjon som bestillingsnummer og leveringspreferanser til GLS Denmark A/S og Webshipper ApS.

I tillegg deler vi informasjon med tredjeparter som Trustpilot, eksklusivt for kontakt pr e-post vedr vurderingen din samt leverandører av sosiale medier og lignende tredjeparter for analyse-, kommunikasjons- og markedsføringsformål.

Vi videreformidler også data til sistnevnte tredjeparter ifbm. legge inn en bestilling jf. 3.3 eller melde deg på nyhetsbrev jf. 3.4. Når du melder deg på nyhetsbrevet, behandles din informasjon også av vårt e-postsystem.

 
6. Dine rettigheter
6.1 Rett til informasjon
Vår forpliktelse til å gi deg informasjon betyr at vi er forpliktet til å informere deg proaktivt når og om innsamlingen av informasjonen din.

6.2 Innsynsretten
Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler og har registrert om deg, formålet med disse, mottakere av opplysninger mv.

 

 

6.3 Rett til retting
Du har rett til å få uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv rettet. Informasjon som samles inn for bruk i kontooppretting kan korrigeres når som helst ved å kontakte oss på e-post eller telefon som spesifisert i pkt. 2.

6.4 Rett til sletting ("retten til å bli glemt")
I noen tilfeller har du rett til å få slettet én eller flere personopplysninger om deg før første sletting. Dette kan f.eks. være i forbindelse med at du trekker tilbake ditt samtykke og vi har ingen juridiske forpliktelser som ikke kan oppfylles dersom slettingen skjer. Du kan lese mer om dette forholdet i avsnitt 4.

6.5 Rett til begrensning av behandling
I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Dette betyr at hvis du har rett, kan vi kun lagre og dermed ikke behandle informasjonen, med mindre vi får ditt samtykke eller det er gjort for å etablere, forsvare eller håndheve rettskrav.

6.6 Rett til dataportabilitet
I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysninger som du har sendt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å få denne informasjonen overført til en annen behandlingsansvarlig.

6.7 Rett til å protestere
I noen tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling, men alltid dersom behandlingen er utført med det formål direkte markedsføring.


6.8 Rett til å klage
Du har rett til å klage når som helst. Dette kan du gjøre ved å kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du finner mer informasjon på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 
7. Oppdatering av personopplysningspolicyen
Ettersom vi kontinuerlig reviderer og forbedrer vår tilnærming til datasikkerhet, anbefaler vi at du holder deg oppdatert på retningslinjene for personopplysninger. Personopplysningspolicyen ble sist oppdatert 23. oktober 2022 og versjon 1.0.