Konkurranse Policy

Generelle konkurranseregler og vilkår

Generell informasjon

Aaberg Copenhagen ApS
CVR-nr. 44705893
Søvangsvej 1 1,
2650 Hvidovre
E-postadresse: hello@aaberg-cph.dk
Telefonnummer: +45 52 10 04 04

 
1. Introduksjon
Hos Highness Aaberg Design ApS (heretter kalt «Åberg CPH», «oss», «vi» og «vår»), er vi forpliktet til å sikre at våre konkurranser, utlodninger og trekninger alltid holdes og administreres åpent og rettferdig. I policyen oppgitt her kan du lese om gjeldende vilkår for deltakelse i en konkurranse som tilbys av oss, og om den tilhørende prosessen.

Når du deltar i en konkurranse som tilbys av Åberg CPH, vil trekningsdatoen oppgis i det respektive innlegget, historien, e-posten, nederst på siden eller hvor det ellers er angitt ("Innlegg"). Vinneren vil umiddelbart bli kontaktet av oss via e-post, med mindre annet er oppgitt i samme innlegg. Konkurranser er aldri sponset av eller tilbudt i forbindelse med medieplattformer som, men ikke begrenset til, Meta Platforms Ireland Limited eller ByteDance Limited. Våre konkurranser er kun gyldige for europeiske borgere over 18 år. Skatt på gevinst betales av vinneren i henhold til vinnerens til enhver tid gjeldende lokale lov.

Vi gjør også oppmerksom på at gevinster, enten det er gavekort, rabattkoder eller klær, ikke kan byttes til kontanter, byttes til annen størrelse, byttes til annen farge/trykk eller returneres med det formål å kjøpe en annen style.

Vær oppmerksom på at det kan være andre vilkår og betingelser angitt i den respektive kunngjøringen som har forrang over de som er angitt i denne politikken.

 

2. Tidligere vinnere
Historie om vinnere legges fortløpende til her.

Vinner

Dato

Premie & verdi derav

Valgmetode

Oppdateres fortløpende

3. Endring av konkurransepolitikken
Konkurranseretningslinjene ble sist oppdatert 19. oktober 2022 og versjon 1.0.